Model za optimiranje informacijske infrastrukture

Storitev se izvaja v obliki delavnice, kjer udeleženci izdelajo analizo zrelosti IT Infrastrukture naročnika. Gre za strukturiran in sistematičen proces ocenitve zrelosti IT infrastrukture in umestitve v preizkušen model štirih stanj. Analiza pomaga naročniku razumeti zahteve in potrebe lastnega IT okolja. Delavnica se prične z oceno trenutnega stanja ("AS IS") in se konča s pričakovanim, želenim in zahtevanim stanjem ("TO BE").

IOMModel zrelosti opredeljuje štiri razrede:
1. osnovni (basic)
2. standardizirani (standardized)
3. racionalizirani (rationalized) ali napredni (advanced, glej APIO)
4. razgiban (dynamic)

Model zrelosti je izdelan z orodjem in metodologijo Microsoft IOM, kjer je optimitanje infrastrukture vsebinsko razdeljeno na tri osnovna področja:

1. optimizacija infrastrukturnega jedra (Core IO)
2. optimizacija infrastrukture za poslovno produktivnost (BPIO)
3. optimizacija infrastrukture kot osnove za aplikacije (APIO)

Rezultat analize je predlog za pripravo projektov, s katerimi bo naročnik dosgel višji nivo zrelosti lastne IT.

 

Analiza zrelosti infrastrukture IT

S storitvijo Analiza zrelosti IT infrastrukture vam v ADD d.o.o. pomagamo razumeti zahteve in potrebe vašega okolja IT in s tem pri nadgradnji v varnejše, boljše upravljano in bolj dinamično okolje, ki prinaša znižanje stroškov in boljšo izkoriščenost vseh vaših virov IT.

Analiza zrelosti infrastrukture IT je v funkciji IT kot strateškega orodja za zviševanje produktivnosti in konkurenčnosti vaše družbe. Analiza zrelosti IT omogoča bolj učinkovito izrabo vaših virov IT, tako da pokaže na:

  • nepotrebne stroške in kompleksnost okolja,
  • možnosti za višjo razpoložljivost virov,
  • možnosti za vzpostavev bolj odzivne infrastrukture.

Analiza zrelosti infrastrukture IT je strukturiran in sistematičen proces, ki umešča spoznanja o IT v preizkušen model štirih stanj. Analiza se prične z oceno zatečenega stanja in se zaključi z opredelitvijo pričakovanega, želenega in zahtevanega stanja. Analiza vključuje predloge za  pripravo projektov za doseganje višjega nivoja zrelosti. Analiza vključuje tudi metriko za izrabo človeških virov, procesov IT in razpoložljive tehnologije, ki omogoča spremljanje dejanskega napredovanja zrelosti infrastrukture IT. Rezultat je IT okolje, ki je deluje kot strateški partner poslovnim procesom v organizaciji.

Po izvedbi analize zrelosti infrastrukture IT boste IT obvladovali lažje, ker z analizo zrelosti:

  • ugotovimo ključne elemente vašega IT-ja,
  • ugotovimo katere storitve lahko brez tveganj najemate v oblačnih storitvah,
  • opredelimo povezavo IT in poslovnih procesov,
  • zagotovimo poslovno odličnost kljub zmanjšanju sredstev za investicije,
  • uporabimo in izrabmoi trenutno razpoložljive vire IT tudi za bodoče potrebe,
  • zmanjšamo varnostna tveganja in upoštevamo pravne uredbe,
  • izboljšamo uporabniško izkušnjo.

    Kliknite tu in si zagotovite izvedbo delavnice Analiza zrelosti IT!

Storitve

Od svetovanja do vzdrževanja za vaš neprestani uspeh.

Imamo znanje in izkušnje. Neprestano se izobražujemo. Smo ekipa, ki se se zna posvetiti posameznemu uporabniku in velikim organizacijam. Nalog ne ločujemo na velike in male - vse so za nas pomembne naloge zato, ker so pomembne za naše naročnike.

Načrtujemo, postavljamo, vzdržujemo. Velikokrat svetujemo, včasih tudi učimo. Poglejte več o naših naprednih infrastrukturnih rešitvah in storitvah, naprednih aplikacijskih rešitvah in storitvah ter o vzdževanju in podpori opreme.

 

Reference za storitve ADD d.o.o.

 

 • Storitve DRC za Skupna pokojninska družba d.d.skupna-logo


  Rezervna lokacija v zdavarovalništvu
 • fotona 1add.MONITORING v Fotoni

  Upravljanje in nadzor infrastrukture v proizvodnji visoke tehnologije

 • skupna-logoadd.MONITORING in Skupna pokojninska družba d.d.


  Upravljanje in nadzor infrastrukture v zdavarovalništvu

Napredne infrastrukturne rešitve in storitve

Naša ponudba obsega izgradnjo celovitih informacijskih sistemov, v katere vključujemo spekter lastnih poslovnih aplikacij in programskih rešitev. Zagotavljamo vam kakovostno izvedbo naših storitev, popolno podporo uporabnikom in prilagoditev informacijskih sistemov vašim poslovnim potrebam na naslednjih tehnoloških področjih:

Klikni na enega od spodnjih naslovov

● Postavitev nadzornega sistema add.MONITORING

Pregled in upravljanje okolja IT z rešitvijo add.MONITORING postavlja izkušena ekipa s projektnim pristopom, ki v splošnem zajema:
 • pregled informacijskega sistema
 • načrt nadzora
 • dimenzioniranje sistema glede na velikost uporabnika IT, kompleksnosti opreme, upoštevanja posebnosti uporabnika
 • postavitev nadzornega strežnika
 • postavitev agentov, protokolov, dnevnikov opravil
Več o postavitvi rešitve add.MONITORING

● Model za optimiranje informacijske infrastrukture

Storitev se izvaja v obliki delavnice, kjer udeleženci izdelajo analizo zrelosti IT Infrastrukture naročnika. Gre za strukturiran in sistematičen proces ocenitve zrelosti IT infrastrukture in umestitve v preizkušen model štirih stanj. Analiza pomaga naročniku razumeti zahteve in potrebe lastnega IT okolja. Delavnica se prične z oceno trenutnega stanja ("AS IS") in se konča s pričakovanim, želenim in zahtevanim stanjem ("TO BE").
IOMModel zrelosti opredeljuje štiri razrede:
1. osnovni (basic)
2. standardizirani (standardized)
3. racionalizirani (rationalized) ali napredni (advanced, glej APIO)
4. razgiban (dynamic)
Model zrelosti je izdelan z orodjem in metodologijo Microsoft IOM, kjer je optimitanje infrastrukture vsebinsko razdeljeno na tri osnovna področja:
1. optimizacija infrastrukturnega jedra (Core IO)
2. optimizacija infrastrukture za poslovno produktivnost (BPIO)
3. optimizacija infrastrukture kot osnove za aplikacije (APIO)
Rezultat analize je predlog za pripravo projektov, s katerimi bo naročnik dosgel višji nivo zrelosti lastne IT.

● Varnostni pregled omrežja

Varnostni pregled omrežja je storitev, s katero ADD daje natančne odgovore na vprašanje kako učinkovito varuje vaše poslovanje vaša požarna pregrada oz. s kakšnim tveganjem je z obstoječo požarno pregrado izpostavljeno vaše poslovanje.

● Analiza zrelosti infrastrukture IT

S storitvijo Analiza zrelosti IT infrastrukture vam v ADD d.o.o. pomagamo razumeti zahteve in potrebe vašega okolja IT in s tem pri nadgradnji v varnejše, boljše upravljano in bolj dinamično okolje, ki prinaša znižanje stroškov in boljšo izkoriščenost vseh vaših virov IT.
Analiza zrelosti infrastrukture IT je v funkciji IT kot strateškega orodja za zviševanje produktivnosti in konkurenčnosti vaše družbe. Analiza zrelosti IT omogoča bolj učinkovito izrabo vaših virov IT, tako da pokaže na:
  • nepotrebne stroške in kompleksnost okolja,
  • možnosti za višjo razpoložljivost virov,
  • možnosti za vzpostavev bolj odzivne infrastrukture.
Analiza zrelosti infrastrukture IT je strukturiran in sistematičen proces, ki umešča spoznanja o IT v preizkušen model štirih stanj. Analiza se prične z oceno zatečenega stanja in se zaključi z opredelitvijo pričakovanega, želenega in zahtevanega stanja. Analiza vključuje predloge za  pripravo projektov za doseganje višjega nivoja zrelosti. Analiza vključuje tudi metriko za izrabo človeških virov, procesov IT in razpoložljive tehnologije, ki omogoča spremljanje dejanskega napredovanja zrelosti infrastrukture IT. Rezultat je IT okolje, ki je deluje kot strateški partner poslovnim procesom v organizaciji.
Po izvedbi analize zrelosti infrastrukture IT boste IT obvladovali lažje, ker z analizo zrelosti:
  • ugotovimo ključne elemente vašega IT-ja,
  • ugotovimo katere storitve lahko brez tveganj najemate v oblačnih storitvah,
  • opredelimo povezavo IT in poslovnih procesov,
  • zagotovimo poslovno odličnost kljub zmanjšanju sredstev za investicije,
  • uporabimo in izrabmoi trenutno razpoložljive vire IT tudi za bodoče potrebe,
  • zmanjšamo varnostna tveganja in upoštevamo pravne uredbe,
  • izboljšamo uporabniško izkušnjo.

Kliknite tu in si zagotovite izvedbo delavnice Analiza zrelosti IT!

● Upravljanje z identitetami

Ste podjetje, ki želi varno in učinkovito upravljati z identitetami, to je obvldovati vse aspekte dodeljevanja dostopa do vaših informacijskih virov?
S pomočjo sistema za upravljanje z identitetami boste natančno vedeli da vaše stranke, partnerji ali naključni obiskovalci dobijo dostop do točno tiste informacije, ki jim je namenjena, ne da bi ogrožali vašo varnost poslovanja ali drug drugega.
ADD z orodjem Microsoft Identity Management načrtuje rešitve in izvaja storitve, ki se praviloma pričnejo z analizo stanja in potreb. Po izvedeni analizi vam bomo pripravili načrt izvedbe, ki bo prilagojen vašim željam, potrebam in dinamiki vašega podjetja. Vprašanja, na katera vam bomo pomagali odgovoriti tako v procesnem kot tehničnem delu izvedbe, so zbrana v spodnjih scenarijih.
• Kdo upravlja z uporabniki (vaš IT oddelek ali kadrovska služba)
• Kako upravljate s skupinami
• Samodejno upravljane skupine
• Upravljanje z dodatnimi AD računi
• Pozabljena gesla ("self-service" portal)
• Upravljanje z vlogami uporabnikov
• Atestacija
MS IM SLO

● Shranjevanje, arhiviranje in varovanje podatkov

Shranjevanje, arhiviranje in varovanje podatkov tudi za najzahtevnejša okolja s SAN tehnologijo
HP produkti za shranjevanje in arhiviranje podatkov sodijo v sam vrh platform za razvrščanje, vodenje in upravljanje omrežij za shranjevanje podatkov. Z nizkimi stroški lastništva (TCO – total cost of ownership) večkrat povrnejo vrednost vaše investicije, vašemu podjetju pa omogočajo hitro prilagodljivost razmeram na trgu.
SAN tehnologija
san
Podrobne opise HP produktov za shranjevanje in arhiviranje podatkov si lahko preberete na spodnjih povezavah (povezave vodijo na opise na spletnem mestu podjetja HP, strani so v angleščini):
 • Rešitve za arhiviranje
 • Omrežni storage strežniki (NAS)
 • SAN infrastruktura
 • Diskovna polja
 • Programska oprema za arhiviranje
 • Tračne enote

● Kolokacija

V ADD bomo pomagali oceniti vaše potrebe po opremi IT, ki izhajajo iz vašega poslovanja ter našli primerno rešitev. Rešitev bomo tudi postavili, praktično preskusili njeno delovanje ter skrbeli, da vam bo ves čas zanesljivo delovala.

● Rezervna lokacija za poslovno kritične sisteme IT

V ADD bomo pomagali oceniti odvisnost poslovanja od delovanja vašega IT, posledično ogroženost poslovanja in potencialno škodo, ki bi lahko nastala, ter predlagali najustreznejšo rešitev. Rešitev bomo tudi postavili, praktično preskusili njeno delovanje ter skrbeli, da vas bo ves čas zanesljivo varovala. V kolikor bi prišlo do usodnih dogodkov, ki bi zahtevali ukrepe, se bomo tudi aktivno vključili v reševanje in takorekoč v kritičnih trenutkih nadomestili ali okrepili vašo ekipo.

Več o postavitvi rezervne lokacije

● Nadzor in upravljanje tiskalniške flote

Kdaj ste nazadnje preverili:
 • kolikšen je vaš strošek tiskanja mesečno?
 • kolikšen je vaš strošek tiskanja letno?
Več o nadzoru in upravljanju tiskalniške flote

 

Reference za napredne infrastrukturne rešitve in storitve ADD d.o.o.

 

 • skupna-logoStoritve DRC za Skupna pokojninska družba d.d.


  Rezervna lokacija v zdavarovalništvu
 • fotona 1add.MONITORING v Fotoni

  Upravljanje in nadzor infrastrukture v proizvodnji visoke tehnologije

 • skupna-logoadd.MONITORING in Skupna pokojninska družba d.d.


  Upravljanje in nadzor infrastrukture v zdavarovalništvu

Vzdrževanje in tehnična podpora

Za zahtevo za servis ali tehnično pomoč kliknite tu!

Prvotna glavna aktivnost podjetja ADD je bila prav izvedba storitev na področju vzdrževanja in tehnične podpore računalniški opremi, njihovim uporabnikom ter skrbnikom. Da lahko ponudimo zares kvalitetno podporo, naši izkušeni in strokovno usposobljeni strokovnjaki nenehno izpopolnjujejo in potrjujejo svoja znanja. Dodatno nam kvalitetno izvedbo storitev omogočajo še lastni servisni center, razpoložljivost nadomestnih delov in demonstracijski center, kjer z opremo za namene testiranja simuliramo probleme, jih analiziramo in odpravljamo.

ADD izvaja kompleksno podporo od svetovanja pri vpeljavi sprememb v vašo informacijsko tehnologijo, do vpeljave novih rešitev, ter podpore v garancijskem in po-garancijskem času.

ADD nudi najvišje nivoje podpore informacijski tehnologiji

 • Pred-prodajna podpora
 • Podpora na opremi najpomembnejših proizvajalcev

Klikni na enega od spodnjih naslovov

● Pred-prodajna podpora

 • analize obstoječega stanja IT
 • načrtovanja nakupa, obnove in dograditev opreme
 • izbor opreme glede na tehnološka in poslovna merila (ROI, TCO)
 • preskus opreme v testnih in v realnih okoljih
 • predlogi rešitev glede na potrebe uporabnika in zmožnosti tehnologije

● Po-prodajna podpora

Za prodano opremo skrbimo v njenem celotnem življenjskem krogu!

ADD je akreditirani vzdrževalec opreme vseh proizvajalcev, ki tako zagotavljajo poprodajno podporo kupcem opreme.

ADD izvaja podporo za vso opremo v ponudbi, tako v smislu vzdrževanja in servisiranja, kakor tudi nadzora in upravljanja. Za te aktivnosti zagotavlja ADD zadostno ekipo strokovnjakov za intervencijsko delo na terenu in za ostale podporne aktivnosti, ki se izvajajo lastnih poslovnih enotah. Strokovna ekipa se neprestavo usposablja pri proizvajalcih opreme in svoje znanje izkazuje tudi s formalnimi certifikati znanja. Poprodajne aktivnosti pokrivajo garancijske obveznosti po deklaraciji proizvajalcev, kakor tudi pogarancijsko podporo po meri uporabnika, z vso materialno logistiko, ter za vso dobo eksploatacije opreme.

ADD izvaja poprodajne aktivnosti
 • po sklenjeni pogodbi z uporabnikom,
 • v imenu proizvajalcev opreme izvaja storitve, ki so sicer dogovorjene med uporabnikom in proizvajalcem,
 • aktiviranje na sprotni poziv za pomoč ali naročilo pomoči - po pricipu dela na klic. ,
 • vzdrževalne storitve so lahko vključene ali so del storitev za zagotovitev opreme

● Odzivnost, termini in nivoji podpore

Vsi parametri zagotavljanja poprodajne podpore prilagajamo potrebam uporabnikov.

Tipični časi za odzivnost (reakcija od časa prejeteg naročila za delo):

 • 2 uri
 • 4 ure
 • en delovni dan

Termini, v katerih se aktivnosti lahko izvajajo (delovni čas)

 • redni delovni čas (običajno od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00)
 • čas izven redega delovnega časa (npr. ponoči, sobota, nedelja, prazniki)
 • neprestano dežurstvo (24 ur dnevno, vse dni v letu)

Nivoji izvedbe

 • brez obveznosti v nivoju izvedbe
 • delo po principu "po najboljših močeh"
 • neprekinjena akcija v okviru dogovorjenega delovnega časa, do končne rešitve
 • zagotovljen rok popravila (samo za strojno opremo!)

 

V rednem delovnemu času od 8.00 do 16.00 smo dosegljivi tudi preko telefona +386 1 479 00 11

 • ADD d.o.o.

Tbilisijska 85, 1000 Ljubljana

 • T: 01 479 00 11 | F: 01 423 50 85
 • Pišite nam
  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 • sledite nam