Reference add.MONITORING

Naše rešitve add.MONITORING uporabljajo:

Nekaj izbranih referenc podjetja ADD d.o.o.

Nekatere tuje reference

Reference tujih implementatorjev, ki uporabljajo skupek odprtokodne programske opreme, katero uporabljamo tudi v našem podjetju za implementacijo nadzornega sistema add.MONITORING.

Vsi logotipi in blagovne znamke so last njihovih lastnikov. Podjetje ADD d.o.o. si ne lasti nobenega logotipa ali blagovne znamke, ki so v lasti tretjih oseb.

MS System Center

Projekt obsega uvedbo rešitve za nadzor nad okoljem IT v realnem času s pomočjo orodja System Center Operations Manager 2013 SP1.
V okviru projekta bo vzpostavljen centraliziran ali distribuiran sistem, ki bo omogočal:

 • spremljanje delovanja in nadzor nad opremo:
 • ugotavljanje stanj, dogodkov in performans,
 • zbiranje podatkov o delovanju aplikacij na delovnih postajah,
 • alarmiranje in obveščanje,
 • raven storitve,
 • vodenje zbirke znanja,
 • izdelava kratkoročnih in dolgoročnih poročil o dogodkih, stanjih, performansah in razpoložljivosti,
 • delovanje v omrežjih z različno stopnjo varnosti (LAN, DMZ, WAN).

Uvedba sistema za upravljanje s storitvami IT proaktiven nadzor s procesi iz nabora dobrih praks ITIL, kot so upravljanje z incidenti, upravljanje s problemi, upravljanje z razpoložljivostjo, upravljanje z zmogljivostjo, upravljanje z nivojem storitev, upravljanje s spremembami, upravljanje s konfiguracijo. Del upravljanja s storitvami IT bo podprla programska oprema Microsoft System Center Operations Manager 2013 SP1 (OpsMgr).

Poleg nadzora sistemov na platformi Windows OpsMgr omogoča spremljanje non-Windows operacijskih sistemov ter mrežnih naprav. Z OpsMgr je načeloma mogoče nadzorovati katerokoli napravo, ki je priključena na omrežje in zapisuje informacije o spremembah stanja. OpsMgr podpira spremljanje non-Windows sistemov prek 3rd party paketov za upravljanje, protokola SNMP, prek Syslog-a (UNIX format dnevnika z dogodki) ali WS-management-a (na osnovi protokola SOAP).

OpsMgr omogoča učinkovito integracijo nadzornega sistema z zunanjimi sistemi, uvaja avtomatizme pri obveščanju, kreiranju incidentov ter dodatno omogoča samodejne korektivne ukrepe ter povezavo baz znanj.

OpsMgr ponuja možnost uvedbe modela distribuirane aplikacije in priprave lastnega paketa za upravljanje. Na ta način je organizaciji omogočen nadzor nad delovanjem in razpoložljivostjo tistih aplikacij, za katere paket za upravljanje ni pripravljen v naprej.

Spremljanje varnostnih dogodkov v informacijskem sistemu je ključnega pomena pri proaktivem zagotavljanju varnega informacijskega okolja, tako s stališča zaznavanja in preprečevanja nepooblaščenih dejanj kot izdelave celovite analize stanja varnosti v informacijskem okolju.

OpsMgr je odprta platforma, ki omogoča povezavo z različnimi ostalimi produkti. V ta namen ima OpsMgr vmesnik (connector framework) ki je spletna storitev, ki omogoča dvosmerno komunikacijo. Konektorje na ostale produkte izdeluje bodisi Microsoft, bodisi ostali proizvajalci.

Z uvedbo Microsoft System Center in OpsMgr kot ene od njegovih komponent organizacija sprejema izziv, da stremi k zagotavljanju celovite – »end-to-end« – rešitve za operativno upravljanje storitev IT v organizaciji in stremi k iniciativi dinamičnih sistemov (Dynamic Systems Initiative – DSI). Organizacija na ta način niža stroške lastništva informacijskega okolja in nudi boljšo podporo neprestano spreminjajočemu se poslovnemu okolju.

add.MONITORING

Objavljeno v Monitoring

add.MONITORING omogoča:

 • nadzor celotne infrastrukture IT
 • takojšnje obveščanje v primeru problema
 • zaznavanje problema preden se le-ta pojavi
 • zmanjšanje časa nedosegljivosti storitev
 • samodejni prikaz grafikonov in izdelavo poročil
 • zmanjšanje poslovnih stroškov

...s klikom na spodnje naslove do več informacij o rešitvi add MONITORING
...s klikom tukaj do prospekta add.MONITORING

● Opis rešitve

 • Skupina odprtokodnih rešitev / plačljiv modul za Auditing (opcija)monitoring-4-nivoji
 • Napredna vizualizacija stanja sistemov
 • Avtomatska izdelava grafov s performančnimi podatki
 • Linux operacijski sistem
 • Samonadzor in varovanje podatkov
 • Lokalni ali oddaljeni nadzor
 • Obveščanje o dogodkih (email, SMS, telefonski klic...)
 • Odprta strojna platforma (MiniPC Appliance)
 • Fleksibilnost
 • Štirje nivoji nadzora
 • Nadzor s klientom (A/P), SNMP protokolom in zajemom dogodkov v IT okolju
 • Obvladovanje incidentov / SLA

● Kako deluje

NADZOR

Nadzorni sistem je implementiran, da nadzoruje kritično IT infrastrukturno opremo, vključujoč mrežne protokole, aplikacije, storitve, strojno opremo, mrežno infrastrukturo, itd.

OBVEŠČANJE

Nadzorni sistem pošlje obvestilo, ko se pojavi opozorilni ali kritični dogodek na nadzorovanem strežniku ali storitvi. Obvestila se lahko pošljejo preko elektronske pošte, SMS obvestila na GSM telefon, preko telefonskega klica ali poljubne prednastavljene skripte.

ODZIV

IT ekipa lahko določen dogodek v sistemu potrdi in takoj prične z analizo in reševanjem problema. Ko je dogodek enkrat potrjen v sistemu, le-ta ne pošilja več avtomatskih sporočil in ima status, da je v reševanju. Omogoča tudi vpis komentarja ob potrditvi dogodka, kar omogoča kasnejše sledenje in takojšen vpogled v stanje dogodka. Obvestila se lahko tudi eskalirajo na druge skupine v primeru, da dogodek ni sprejet/potrjen v določenem časovnem obdobju.

POROČILNI SISTEM

Poročilni sistem omogoča arhiv dogodkov o izpadih, obvestilih in dogodkih za kasnejše preglede in priprave poročil. Poročila o razpoložljivosti vam omogočajo doseganje SLA.

VZDRŽEVANJE

Sistem omogoča mehanizem vnaprej določenega časovnega intervala nedosegljivosti posamezne nadzorovane komponente, ki vam omogoča, da na primer naredite nadgradnjo Windows sistema, ne da bi nadzorni sistem upošteval nedosegljivost v SLA poročilih, ter pošiljal obvestila o nedosegljivosti sistema.

PERFORMANČNI PODATKI

V sklopu nadzora posamezne komponente zbiramo tudi numerične performančne podatke, ki jih nato prikazujemo v obliki grafikonov za izbrano obdobje. Na podlagi le-teh, lahko pravočasno planirate morebitno nadgradnjo IT infrastrukture in preprečite morebitne izpade.
Primer: Opazite, da se vam diskovni prostor na strežniku povečuje, glede na trend pa lahko vidite, da bo potreben nakup novega diska.

VIZUALIZACIJA

S pomočjo vizualizacijskih shem lahko zelo pregledno in elegantno prikazujemo stanje našega IT okolja in storitev. V praksi se vizualizacija čedalje bolj uporablja tudi za prikazovanje stanja na velikih ekranih (BigScreen TV).

AVTOMATIZACIJA DOGODKOV

Nadzorni sistem omogoča tudi avtomatizacijo procesa ob določenem dogodku nadzorovane komponente.
Primer: Sistem zazna izpad nekega procesa na strežniku. Glede na predefinirane pogoje lahko ta proces avtomatsko ponovno zaženemo in s tem odpravimo problem brez posega IT ekipe in minimalnim časom izpada.

● Kaj lahko nadzorujemo

monitoring-kaj-lahko-nadzorujemoadd.MONITORING združuje skupek odprtokodnih rešitev, ki omogočajo nivo nadzora okolja IT zahtevnih uporabnikov. S svojo fleksibilno arhitekturo omogoča nadzor praktično katare koli infrastrukturne komponente IT in aplikacije/storitve, ki je prisotna na omrežju. V spodnjem seznamu je navedenih le nekaj primerov od vsega, kar rešitev zaobjema.

NADZOR MREŽNIH KOMPONENT NADZOR STROJNE OPREME NADZOR APLIKACIJ/STORITEV NADZOR OPERACIJSKIH SISTEMOV
• TCP/UDP
• SMTP
• POP3
• IMAP
• HTTP(S)
• FTP
• SSH
• DNS
• DHCP
• Pasovna širina
• Port status
...drugo
• Usmerjevalniki
• Stikala
• Požarni zidovi
• Strežniki
• Delovne postaje
• Tiskalniki
• Diskovna polja in knjižnice
• UPS naprave
• Okoljski merilniki
• Ostale naprave (SMTP,LAN)
• Apache/IIS
• Microsoft Exchange
• JBOSS
• SAP
• Windows storitve/procesi
• Linux procesi
• VMWare vCenter
• Oracle, MySQL, MS SQL, DB2
• Windows domenski kontroler
...drugo
• Windows
• Linux
• OpenVMS
• MacOS/server
• Unix


● Poročilni sistem

porocilni-sistem-01Integrirani poročilni sistem omogoča izdelavo poročil ter izpis vseh nastalih incidentov, ki so se pripetili na nadzorovani opremi in storivah. Za primere napovedanih izpadov (vzdrževalna dela) je integriran tudi poseben modul, s katerim izvzamemo vnaprej planirane dogodke in se tako izognemo alarmom ter nedoslednostim v poročilnem sistemu (realno doseganje nivoja SLA).

MOŽNOSTI POROČANJA

- SLA poročila
- Pregled alarmov in obvestil skozi arhivska poročila
- poročila o trendih s pomočjo integracije z Cacti in RRD dodatki

● Performančni podatki

V sklopu nadzora posamezne komponente zbiramo in hranimo (za obdobje enega leta) vse numerične podatke (npr.: zasedenost diskovnih particij, poraba sistemskih resursov, odzivni časi mrežne opreme, itd.). Le-te potem idealno izkoristimo v sklopu prikaza performančnih podatkov v obliki avtomatiziranih grafikonov za poljubno obdobje.

PREDNOSTI
 • Hiter grafični pregled performančnih podatkov po posameznih storitvah/opremi
 • Avtomatska priprava poročil v PDF obliki
 • Poljuben terminski prikaz (za zadnje 4 ure, 25 ur, teden, mesec, leto ali obdobje po želji)

PRIMERI GRAFIČNEGA PRIKAZA PERFORMANČNIH PODATKOV
performancni-podatki-1
Graf 1: Prikaz ping odziva strežnika
performancni-podatki-2
Graf 2: Prikaz obremenitve procesorja (CPU)
performancni-podatki-3
Graf 3: Prikaz I/O obremenitve trdega diska
performancni-podatki-4
Graf 4: Prikaz porabe RAM-a

● Vizualizacija

S pomočjo vizualizacijskih shem lahko zelo pregledno in elegantno prikazujemo stanje okolja IT in storitev. V praksi se vizualizacija čedalje bolj uporablja tudi za prikazovanje stanja na velikih ekranih (BigScreen TV). Razni načini vizualizacije nadzornih podatkov omogočajo transparentnost in poljubno selektivno prikazovanje na prenosnikih, računalnikih, platnih, velikih zaslonih.

Vizualizacijske sheme lahko pripravimo glede na različne uporabniške nivoje (direktorski prikaz, prikaz za stranke, prikaz za tehnike in operaterje, itd.). Dober primer je naprimer vizualizacija strežniške sobe s prikazom delovanja strojne opreme. Nadzorni tehnik na podlagi vizualizacijske sheme natančno identificira in locira okvarjeni del, tudi če ne pozna točne fizične postavitve opreme v strežniški sobi. Primerov je še veliko, vendar se tu ne bi spuščali v podrobnejše predstavitve različnih scenarijev, saj ima vizualizacija nedvomno veliko dodano vrednost. Sheme skupaj z naročnikom oblikujemo v najustreznejšo in praktično obliko. Lahko je to shema orodja MS Visio, slika strežniške omare, zemljevid lokacij, skratka katera koli elektronska oblika dokumenta.

PRIMER VIZUALIZACIJSKE SHEME MREŽNE TOPOLOGIJE
vizualizacija-1

Vizualizacijska shema prikazuje nadzor različnih segmentov mrežne topologije. Ko se z miškinim kazalcem pomaknemo na nadzorni element (zelen/rdeč/oranžen krogec s kljukico), dobimo podrobnejše informacije o stanju nadzorovane komponente.

Vizualizacijske sheme lahko združujemo v skupine večih shem, ki se nato na določen časovni interval prikazujejo ena za drugo in odražajo stanje v realnem času.

PRIKAZ DELOVANJA PRIKAZA NA VELIKEM ZASLONU (BIGSCREEN TV)
bigscreen
Na sliki je profesionalni Samsung 55" zaslon LED z vgrajenim Slide-In modulom, to je vgrajenim računalnikom z prednaloženim operacijskim sistemom Microsoft Windows. V primeru na ilustraciji uporabljamo za prikaz odprtokodni operacijski sistem Linux.

Velike zaslone nudimo tudi samostojno izven sklopa nadzornega sistema, ter uredimo montažo in namestitev programske opreme za prikaz različnih multimedijskih vsebin.

Reference za rešitev add.MONITORING

Poglejte spodaj izbrane reference postavitev sistema add.MONITORING, nekatere tudi z več informacij o tem, katere rešitve sestavljajo široko področje add.MONITORING, njihov opis, v rešitvah uporabljeno tehnologijo ter storitve implementacije:

Svetovne reference, ki uporabljajo isto odprtokodno programsko opremo, ki jo uporabljamo tudi v ADD d.o.o. v sistemu add.MONITORING:

 • fotona 1add.MONITORING v Fotoni

  Upravljanje in nadzor infrastrukture v proizvodnji visoke tehnologije

 • skupna-logoadd.MONITORING in Skupna pokojninska družba d.d.


  Upravljanje in nadzor infrastrukture v zdavarovalništvu

Vsi logotipi in blagovne znamke so last njihovih lastnikov. Podjetje ADD d.o.o. si ne lasti nobenega logotipa ali blagovne znamke, ki so v lasti tretjih oseb.

Upravljanje mobilnih naprav s ProMDM

ProMDM BalanceIndustrija mobilnih naprav je zadnje čase ena najbolj rastočih industrij na svetu. Uporaba teh naprav se povečuje, prav tako tudi raznolikost. Ne glede na varnostno politiko organizacij se je potrebno zavedati, da bodo zaposleni te naprave prinašali na delovno mesto in jih hote ali nehote vključevali v procese in poslovanje. Ob tem se je potrebno zavedati, da se s tem poveča produktivnost in zadovoljstvo zaposlenih, kar nedvomno vpliva tudi na končni rezultat.

V nasprotju s tem pa so IT oddelki, saj so previdni pri dodeljevanju dostopov do notranjega omrežja katerikoli napravi.

S pravo mero zagotavljanja integritete in varnosti ter hkrati zagotavljanje prostega dostopa do poslovnih aplikacij, omogoča ta rešitev organizacijam konkurenčno prednost v prihodnosti.

ProMDMlogoObvladovanje mobilnih naprav z rešitvijo ProMDM (Professional Mobile Device Management) prinaša štiri osnovne možnosti:

 1. Upravljanje sredstev: Možnost uporabe poslovnih in/ali zasebnih naprav v poslovnem okolju. To pomeni ne samo uporabo naprav v poslovnem okolju, ampak tudi možnost dostopa do različnih aplikacij, vsebin in podatkov z uporabo teh naprav,
 2. Varnost IT : Polna varnost uporabe naprave in podatkov na njej,
 3. Centralno upravljanje z aplikacijami: Obvladovanje različnih tipov naprav iz centralne lokacije,
 4. Obratovanje IT: spremljanje statusa naprav, varnostno kopiranje vsebin, pomoč preko oddaljenega dostopa, spremljanje stroškov itd.

Rešitev ProMDM prinaša polno izrabo funkcij BYOD (Bring Your Own Device) v ciljno okolje zaradi zgoraj omenjenih zmožnosti, izboljšuje produktivnost, varnost, zagotavlja skladnost s pravili in regulativo ter zmanjšuje operativne stroške zaradi enovitosti rešitve, njene osnovne funkcionalnosti in lastnosti pa so:

 • Knjižnica App&Content: omogoča »over the air« instalacijo mobilnih aplikacij in vsebin na mobilne naprave.
 • Integracija: polna integracija z Microsoft AD.
 • Podpora različnim tipom naprav (heterogena podpora, polna funkcionalnost ne glede na tip).
 • Enostavnost uporabe: uporabniki lahko sami skozi vodljiv in enostaven proces aktivacije vključijo napravo v sistem na povsem varen način.
 • Varnost: različne varnostne politike omogočajo vrsto politik uporabniških gesel, brisanja naprav, brisanja vsebine na napravah in do različnih dostopov do aplikacij in vsebin.
 • Selektivno brisanje: funkcija selektivnega brisanja omogoča razlikovanje med osebnimi in podatki v lasti organizacije.
 • Obvladovanje konfiguracij: avtomatsko konfiguriranje elektronske pošte, VPN, Wi-Fi in ostalih nastavitev na napravi brez posredovanja končnega uporabnika.
 • Varna elektronska pošta: rešitev opcijsko prinaša poseben odjemalec za elektronsko pošto za naprave tipa Android, ki omogoča varno shranjevanje in sinhronizacijo elek.pošte, koledarjev, stikov in nalog.
 • Izvajanje z zagotavljanjem skladnosti s pravili: ta funkcija omogoča da lahko samo določene naprave, ki so v skladu z določenimi pravili lahko dostopajo do e-pošte.
 • Distribucija certifikatov: integracija z »certificate authority« razširja močno avtentikacijo na mobilne naprave.
 • Razumevanje različnih poštnih strežnikov: različni tipi poštnih strežnikov kot so Microsoft Exchange, Lotus Notes, Office365 ali Gmail...
 • Razširljivost: rešitev deluje v okolju kjer imamo eno mobilno napravo, do okolja kjer jih je lahko nekaj 10.000.
 • Obvladljivost: rešitev vključuje obsežen asset management, role-based dostop, enovit programski vmesnik in bogato paleto poročil in z tem prinaša hitro obvladljivost in takojšnjo uporabnost rešitve.

ProMDM podpira sledeče platforme:

 • naprave z iOS
 • naprave z OS Android
 • Windows Mobile in njegove podverzije (SmartPhone, PocketPC)
 • Windows Phone 8/8.1
 • Windows 8 Tablet
 • Blackberry
 • naprave z OS Symbian
 • naprave z OS BB10

ProMDM slide

-          App&Content knjižnica: omogoča »over the air« instalacijo mobilnih aplikacij in vsebin na mobilne naprave.

-          Integracija: polna integracija z Microsoft AD.

-          Podpora različnim tipom naprav (heterogena podpora, polna funkcionalnost ne glede na tip).

-          Enostavnost uporabe: uporabniki lahko sami skozi vodljiv in enostaven proces aktivacije vključijo napravo v sistem na povsem varen način.

-          Varnost: različne varnostne politike omogočajo vrsto politik uporabniških gesel, brisanja naprav, brisanja vsebine na napravah in do različnih dostopov do aplikacij in vsebin.

-          Selektivno brisanje: funkcija selektivnega brisanja omogoča razlikovanje med osebnimi in podatki v lasti organizacije.

-          Obvladovanje konfiguracij: avtomatsko konfiguriranje elektronske pošte, VPN, Wi-Fi in ostalih nastavitev na napravi brez posredovanja končnega uporabnika.

-          Varna elektronska pošta: rešitev opcijsko prinaša poseben odjemalec za elektronsko pošto za naprave tipa Android, ki omogoča varno shranjevanje in sinhronizacijo elek.pošte, koledarjev, stikov in nalog,

-          Izvrševanje skladnosti s pravili: ta funkcija omogoča da lahko samo določene naprave, ki so v skladu z določenimi pravili lahko dostopajo do elek.pošte.

-          Distribucija certifikatov: integracija z »certificate authority« razširja močno avtentikacijo na mobilne naprave.

-          Razumevanje različnih poštnih strežnikov: različni tipi poštnih strežnikov kot so Microsoft Exchange, Lotus Notes, Office365 ali Gmail…

-          Razširljivost: rešitev deluje v okolju kjer imamo eno mobilno napravo, do okolja kjer jih je lahko nekaj 10.000,

-          Obvladljivost: rešitev vključuje obsežen asset management, role-based dostop, enovit programski vmesnik in bogato paleto poročil in z tem prinaša hitro obvladljivost in takojšnjo uporabnost rešitve.

V rednem delovnemu času od 8.00 do 16.00 smo dosegljivi tudi preko telefona +386 1 479 00 11

 • ADD d.o.o.

Tbilisijska 85, 1000 Ljubljana

 • T: 01 479 00 11 | F: 01 423 50 85
 • Pišite nam
  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 • sledite nam